O nás

Firma Electronic service byla založena v roce 1987, tedy ještě za socialistické perestrojky Michaila Gorbačova, kdy Městské národní výbory začaly vydávat tzv. povolení k poskytování drobných služeb obyvatelstvu.

Zpočátku jsme tyto práce /převážně servis spotřební elektroniky / vykonávali souběžně se zaměstnáním, ovšem objem práce neustále rostl a v už v roce 1989 nám bylo jasné, že to takto dále nepůjde a budeme si muset vybrat. V roce 1990 se podnik, ve kterém jsme pracovali, rozpadl na několik částí, zanikl jeho servis a posléze se rozpadl i podnik jako takový, takže se věc vyřešila víceméně sama od sebe. Až na drobné koketování s dalším potenciálním zaměstnavatelem /ze kterého ovšem nic nebylo/ jsme od uvedeného roku 1990 jako OSVČ /osoby samostatně výdělečně činné/.

Spousta z Vás, kteří tento úvodník čtou a mají živnostenský list, jistě potvrdí, že pracovat jako OSVČ není v současné době a v tomto státě žádný med. Stát, spíše než aby drobné podnikání podporoval, hází drobným podnikatelům pod nohy čím dál větší klacky a svědčí o tom i tisíce vrácených živnostenských listů. My jsme se rozhodli to zatím ustát, uvidíme, jak dlouho nám to vydrží.